ស្រក​ទម្ងន់, ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងលឿនមិនគួរឱ្យស្មានដល់?

ខ្ញុំនឹងផ្តល់តំណភ្ជាប់ទៅនឹងការពិនិត្យមើលពីគេហទំព័រដែលទុកចិត្ត។ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារឬជាគ្រូពេទ្យទេ។ ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ខ្ញុំផ្អែកលើបទពិសោធន៍គ្លីនិករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូពេទ្យជំនាញទេ។ ដូច្នេះសូមប្រើការវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមមុនពេលអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយអំពីការសម្រកទម្ងន់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬបញ្ហាណាមួយសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងខ្ញុំ។

សូមប្រាកដថាបានអានរាល់ការពិនិត្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំ។ ផលិតផលនិងព័ត៌មានដែលបានពិភាក្សានៅលើទំព័រពិនិត្យទាំងនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតការរងរបួសឬការខូចខាតដល់អ្នកឬក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកឬអ្វីដែលអ្នកធ្វើចំពោះខ្លួនអ្នកដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវការជំនួយសូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារអ្នកឯកទេសខាងការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬគ្រាន់តែជាមិត្តម្នាក់ដែលដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងនិយាយ។

ខ្ញុំមិនបានប្រើហើយក៏មិនគាំទ្រផលិតផលសម្រកទម្ងន់ដែរ។ រាល់ផលិតផលដែលបានពិភាក្សានៅលើគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកថែទាំសុខភាពទេហើយខ្ញុំក៏មិនផ្តល់ដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តដែរ។ ទាំងនេះគ្រាន់តែជាគំនិតមួយចំនួនដែលបានដក់ជាប់ក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីបរិភោគនិងផឹកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនិងមើលព័ត៌មានអាហារូបត្ថម្ភ។

ការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្ន

Ecoslim 

Ecoslim 

Matea Reed

ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាបទពិសោធន៏រាប់មិនអស់ដែលទើបតែមកដល់សាធារណជនអ្នកដែលស្រលាញ់ជាច្រើនបានទទួលជោគជ័យក្នុង...

Garcinia

Garcinia

Matea Reed

ស៊ាំទៅអត្ថបទជាច្រើនដែលបានក្លាយជាគេស្គាល់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាគឺអាចធ្វើបានយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងច្រើនដោយប...