කඩිසර බව විශ්වාසදායක නොවේද? අපි දේවල් පැහැදිලි කරනවා!

මම පහත සඳහන් නිෂ්පාදන පෞද්ගලිකව පරීක්ෂා කර ඇති අතර ඒවායින් බොහොමයක් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන බව සොයාගෙන ඇත:

මගේ සමාලෝචනවල ඉතිරි ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරමින් පහත සඳහන් නිෂ්පාදනය පරීක්ෂා කරන ලදී. නිෂ්පාදන අඛණ්ඩව දින 3 ක් පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී: දිනය 1: කකුල් සහ උරහිස් දිනය 2: කකුල සහ උරහිස්, පසු දින 3: පසුපසට, කකුල් සහ උරහිස් මෙම නිෂ්පාදන පරිපූර්ණ සුදුසුකමක් ලෙස මම නොසිතමි. ඒවා සියල්ලම සමහර පුද්ගලයින් සඳහා නිවැරදි දිශාවෙහි පියවරකි. ඔබට මෙම නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේ නම්, කරුණාකර ඔවුන්ගෙන් විමසන්න.

විස්තරයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති නිෂ්පාදන සමාලෝචනය සඳහා මා වෙත යවන ලදි. ඔබ ඔවුන් සමඟ කරන දේ පිළිබඳව මට පාලනයක් නොමැති අතර, කරුණාකර මෙම නිෂ්පාදන විකිණීමෙන් මට කිසිදු මුදලක් නොලැබෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මට අවශ්‍ය ඒවා ඔබේ ශරීරයට උදව් කිරීමට හොඳ නිෂ්පාදන වීමයි. ඒවා අත්හදා බැලීමට, ඒවා භාවිතා කිරීමට සහ ඔබ සිතන්නේ කුමක්දැයි මට කියන්නට මම ඔබව දිරිමත් කරමි. මෙම සමාලෝචනය පදනම් වී ඇත්තේ නිෂ්පාදන පිළිබඳ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් මතය, නමුත් සමාන ප්‍රති .ල ඇති වෙනත් පුද්ගලයින්ගෙන් වෙනත් සමාලෝචන තිබිය හැකිය. එබැවින් ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, මගෙන් විමසන්න. මෙම නිෂ්පාදනය ගැන: මෙම නිෂ්පාදනය ඔබේ නව පුහුණු ශෛලියට හුරු වීමට ඔබේ ශරීරයට උපකාර කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

වත්මන් සමාලෝචන

Body Armour

Body Armour

Matea Reed

Body Armour බොහෝ විට වඩාත් ප්‍රශස්ත විසඳුම් වලින් එකක් විය හැකිය, ඔබට ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි ...